POPON pyta

Najnowsze stanowisko BON w sprawie możliwości finansowanie wydatków z ZFRON na pomoc indywidualną w kwocie brutto

Dodano 2020-06-23 04:06:41
Stanowisko BON w sprawie możliwości finansowanie wydatków z ZFRON na pomoc indywidualną w kwocie brutto... więcej

Artykuły i porady

Firmy kontra PFRON. Wyrok NSA kończy spór o okres przedawnienia. Komentarz POPON w Gazecie Prawnej

Dodano 2020-09-14 09:09:00
Pięć, a nie 10 lat wynosi okres, w którym PFRON może dochodzić od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników. czytaj więcej

PFRON wyda na wsparcie 6,4 mld zł w 2021 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano 2020-09-09 07:09:00
W przyszłym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczy prawie 3,6 mld zł na dopłaty do pensji oraz 1,4 mld na... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Pytanie dotyczy spółki, która posiada odpowiednią strukturę do udzielania tych ulg we wpłatach na PFRON

Klient posiada wiele lokalizacji na terenie RP, a specyfika branży, w której działa powoduje, iż w poszczególnych miesiącach zakres usługi (ilość godzin) może się różnić w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Klient oczekuje odpisów na PFRON w określonej wysokości.

Zamierzamy podpisać umowę z klientem w ramach konsorcjum dwóch spółek, przy czym jedna z nich ma prawo do udzielania ulg we wpłatach do PFRON

Obie spółki będą realizowały usługę równolegle, przy czym- biorąc pod uwagę specyfikę usługi- w zależności od miesiąca ilość (godziny) usługi, jak i kwoty faktur mogą się różnić. Różnice mogą występować zarówno w ramach całej usługi (realizowanej przez konsorcjum, czyli obie spółki), jak i w ramach części usługi realizowanej przez poszczególne spółki wchodzące w skład konsorcjum.

Każda ze spółek będzie realizowała część usługi i za tę część będzie wystawiała faktury kontrahentowi. Jeżeli spółka z prawem do udzielania ulg wykona usługę za XXX kwotę, to tylko na tę kwotę wystawi informację o uldze.

Czy w takiej konstrukcji jedna ze spółek będąca konsorcjantem może udzielać ulg we wpłatach do PFRON?

Jeśli tak, to jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie z kontrahentem, aby uniknąć podważenia przez podmioty kontrolujące prawa do udzielania ulg przez jednego z konsorcjantów.

 

Dodano 2024-02-19 08:02:46 NOWOŚĆ
Szczegóły w zakresie ulg we wpłatach na PFRON uregulowane są w art. 22-22b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu... więcej

Stanowiska i orzeczenia

Stanowisko BON nt. zajęć komorniczych środków ZFRON wypłacanych pracownikowi.

Dodano 2024-02-07 09:02:00 NOWOŚĆ
W związku z licznymi pytaniami pracodawców a także praktyką zajmowania przez komorników środków wypłacanych z ZFRON pracownikom niepełnosprawnym na... czytaj więcej

Stanowisko UOKIK – Ważna zmiana sposobu liczenia limitu pomocy de minimis – Komunikat POPON (6.2.2024).

Dodano 2024-02-07 09:02:00 NOWOŚĆ
W swoim stanowisku UOKIK potwierdza zmianę sposobu liczenia pomocy de minimis. czytaj więcej

Komunikaty

Uchylenie art. 15h – ważne zmiany w zakresie ważności orzeczeń covidowych

Dodano 2023-04-18 07:04:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że Sejm w dniu 14 kwietnia 2023 r. odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu w całości ustawy z...

Propozycje poprawek w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano 2020-12-16 14:12:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jako największa i najstarsza organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w związku...

Komunikat: Komisja Europejska przedłużyła ważność przepisów dotyczących pomocy publicznej - rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) oraz rozporządzenie de minimis -do 2023 r.

Dodano 2020-07-07 07:07:00
W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska po konsultacji z państwami członkowskimi postanowiła dokonać zmian w istniejących przepisach w celu...

Bardzo Ważne Stanowisko BON w sprawie łączenia SOD i pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Dodano 2020-04-24 14:04:00
Szanowni Państwo, Zamieszczamy bardzo ważną odpowiedz z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pytanie POPON o charakter środków, które...

Propozycje rozwiązań dla pracodawców osób niepełnosprawnych w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego

Dodano 2020-03-18 07:03:00
POPON przedstawia postulaty pracodawców osób niepełnosprawnych w związku z sytuacją gospodarczą związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Masz problemy z PFRON? Zgłoś się do nas!

Dodano 2019-09-19 10:09:00
Wobec wielu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wszczyna i prowadzi postępowania...