Pozostałe

Zasady rekrutacji niepełnosprawnych pracowników. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-05-30 07:05:00
Dysfunkcja zdrowotna nie zawsze musi oznaczać braku możliwości wykonywania pracy czy też mniejszej funkcjonalności. Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja może pozwolić na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, które na określonym stanowisku doskonale wpiszą się w działalność przedsiębiorstwa, wypełniając wszystkie powierzone im obowiązki. Ich zatrudnienie jest więc bardzo cenne. czytaj więcej

PFRON: Zwiększone dofinansowanie WTZ

Dodano: 2018-06-27 10:06:00
W dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. czytaj więcej

MRPiPS: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dodano: 2017-07-12 12:07:00
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (projekt z dnia 3 lipca 2017 r.) czytaj więcej

PFRON: Forma prawna we wniosku Wn-D i Wn-U-G

Dodano: 2017-04-28 10:04:00
Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. nastąpiło wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) trzyznakowych kodów szczególnej formy prawnej.W związku z tym, w podmiotach zarejestrowanych w SODiR, w pozycji w której zapisywana jest 'Szczegółowa Forma prawna’ zostanie wykonana konwersja danych. Dotychczas używane dwuznakowe kody formy prawnej, wskazane w pkt. 7 wniosku Wn-D oraz w pkt. 11 wniosku Wn-U-G zostaną zastąpione trzyznakowymi odpowiednikami zgodnymi z obecną klasyfi czytaj więcej

Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnego określi odrębne orzeczenie. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-02-28 08:02:00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia, z których wynika m.in. zakres uprawnień, z jakich może korzystać zatrudniająca go firma. czytaj więcej

Wydatki z ZFRON o charakterze socjalnym z indywidualnego funduszu "10%" Jakie jest aktualnie stanowisko organów kontrolujących, wszystkie wydatki są zaakceptowane podpisem lekarza...

Dodano: 2016-09-29 14:09:14
Odpowiedź: Każdy wydatek w ramach pomocy indywidualnej powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie we właściwej podstawie prawnej rozporządzenia ZFRON. Uzasadnienie: Środki funduszu rehabilitacji mogą... czytaj więcej

Witam, pracownica zwróciła się z wnioskiem o pomoc bezzwrotna z ZFRON na sfinansowanie wypoczynku zdrowotnego nad morzem. Będzie to pobyt w pensjonacie agroturystycznym. Czy taki pobyt można...

Dodano: 2016-06-01 11:06:50
Szanowna Pani, W mojej opinii istnieje taka możliwość, jeżeli taki sposób wydatkowania środków nie jest sprzeczny z zakładowym regulaminem wykorzystania środków zakładowego... czytaj więcej

Prośba o pomoc Nasz pracownik 15.01.16r. dostarczył do zakładu zwolnienie lekarski od 16.01.16r. do 23.01.16r. Wynagrodzenie chorobowe od 16.01.16r. do 23.01.16r. zostało wypłacone pracownikowi...

Dodano: 2016-02-26 10:02:42
Przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z przyczyn choroby istotne jest zawarte w art. 92 § 3, pkt 2 Kodeksu pracy ograniczenie osób uprawnionych –... czytaj więcej

Pracownik stanął na komisję lekarska w 2016r. w Miejskim Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności i został zaliczony do LEKKIEGO stopnia niepełnosprawności z symbolem 02P. Pracownik ten posiada...

Dodano: 2016-01-29 12:01:52
W odniesieniu do dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku posiadania przez pracownika dwóch różnych orzeczeń (wydanych przez organy orzecznicze ZUS... czytaj więcej

Witam Spółka z .o.o. Zakład Pracy Chronionej zamierza sprzedać swoją własność , w której mieści się siedziba Spółki jednak do czasu wybudowania nowych pomieszczeń w jednej z...

Dodano: 2016-01-28 08:01:02
Dzień dobry, W mojej opinii bez wątpliwości pozostaje fakt, że Spółka powinna dysponować tytułem prawnym (być posiadaczem zależnym) do dysponowania nieruchomością. Samo przeniesienie... czytaj więcej

W jaki sposób należy ustalić przeciętny stan zatrudnienia na potrzeby sprawozdawczości do PFRON?...

Dodano: 2015-03-24 09:03:50
W celu prawidłowego ustalenia przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia należy posłużyć się metodą średniej arytmetycznej polegającą na tym, że dodaje się stany zatrudnienia w... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia