Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Firmy i związki chcą zmian w ustawie o rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2019-09-26 07:09:00
Rada Dialogu Społecznego (RDS) podjęła uchwałę, w której postuluje wprowadzenie czterech zmian w przepisach, które mają poprawić system wsparcia zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w tym m.in. podwyższenie dopłaty do pensji pracowników ze schorzeniami szczególnymi. czytaj więcej

Przekształcenie ZPChr z przeniesieniem pracowników. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-03-28 07:03:00
Rozwój przedsiębiorstwa i okoliczności rynkowe wymuszają na przedsiębiorcach zmiany w sposobie organizowania ich przedsiębiorstw. Często polegają one na połączeniu lub ich podziale. Tego rodzaju działania u pracodawcy będącego zakładem pracy chronionej (ZPChr) niosą za sobą konsekwencje nie tylko w wymiarze organizacyjnym czy podatkowym. W takiej firmie mogą rodzić dodatkowe obowiązki i narażać na skutki, takie jak utrata statusu lub środków zakładowego funduszu rehabilitacji. czytaj więcej

Opis wydatków finansowanych z ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-09-27 10:09:00
Wykorzystując środki zgromadzone w części ogólnej ZFRON w zakresie stanowiska pracy, pracodawca musi wydatkować je w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów. Kontrola podatkowa, która weryfikuje gospodarowanie funduszem, Jak również PFRON w postępowaniu pokontrolnym, oceniając zasadność wydatku, w pierwszej kolejności będą kierowały się Informacjami zamieszczonymi na zgromadzonych dowodach. Są nimi przede wszystki czytaj więcej

Indywidualne programy rehabilitacji w ZPChr. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-02-26 15:02:00
Ważnym instrumentem wsparcia aktywizacji zawodowej osob niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej jest możliwość tworzenia dla pracowników niepełnosprawnych indywidualnych programów rehabilitacji (IPR). Programy te mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnych pracowników. Ponieważ regulacje prawne nie precyzują jednoznacznie, co należy rozumieć przez to pojęcie, pracodawcy napotykają na problemy w tworzeniu IPR. Na podstawie ugruntowanej praktyki można jednak stwierdzić czytaj więcej

Liczy się dzień rozpoczęcia pracy. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2018-02-26 07:02:00
Niepełnosprawny powinien być wliczony do ogółu pracowników z dysfunkcjami od dnia podjęcia pracy, a nie zawarcia umowy o jej wykonywanie, jeśli nastąpiło to w odrębnych terminach. czytaj więcej

Dlaczego pracodawcy chcą zmian w przepisach o rehabilitacji niepełnosprawnych pracowników. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w regiopraca.pl

Dodano: 2018-01-09 07:01:00
O zmianach w przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych mówi się od dawna. Ministerstwo rodziny przyszykowało projekt „Za życiem”. Jego celem jest m.in. pomoc niepełnosprawnym pracownikom. czytaj więcej

Dzień dobry, bardzo proszę o udzielenie informacji na poniższe pytanie: Jesteśmy zakładem pracy chronionej i musimy zapewnić doraźną oraz specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi...

Dodano: 2017-04-19 11:04:44
Dzień Dobry Zgodnie z z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca będacy zakładem pracy chronionej ma obowiązek zapewnić swoim niepełnosprawnym pracownikom doraźną i... czytaj więcej

Witam jaka będzie wysokośc dofinansowań w 2017 dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych wraz ze schorzeniami szczególnymi...

Dodano: 2017-01-10 11:01:42
Odpowiadając na pytanie, w 2017 roku nie zmieniła się wysokość przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w stosunku do roku 2016. Tabela poniżej przedstawia... czytaj więcej

Czy zgodne z przepisami będzie przesunięcie części środków z dużego zfron (75%) na indywidualną pomoc (10%) i tam wydatkowanie zgodnie z rozp MPiPS &2 pkt11 a-r (wydatki z przeniesionych...

Dodano: 2016-11-28 12:11:40
Dzień dobry Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy o rehabilitacji dysponent środków ZFRON ma obowiązek przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc... czytaj więcej

Chcemy wysłać pracowników niepełnosprawnych na kurs pracownika kwalifikowanego bez broni a opłatę ponieść z ZFRON czy to jest możliwe i na jakich warunkach oraz (jaka faktura ,jak zaksięgować...

Dodano: 2016-11-08 12:11:44
Dzień dobry Różnego rodzaju szkolenia oraz kursy, których celem jest  nabycie lub podnoszenie kwalifikacji przez pracowników niepełnosprawnych mogą być finansowane ze... czytaj więcej

Pr1.Pracow zat od 29.01.10 do nadal z lekkim st 07-S na stałe. W zw z pogorsz stanu zdrowia od 01.03.12 zost zalicz do umiar st niepeł gdzie do 31.03.14 – umiark st 05-R 07-S od 01.04.14 do...

Dodano: 2016-10-25 11:10:45
Odpowiedź: Ważne! W związku z awarią systemu ekspertpopon.pl udzielona odpowiedź przesłana zostaje z opóźnieniem. Osoba odpowiadająca na pytanie nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w... czytaj więcej

Kto może pisać IPR czy musi to być osoba, która jest członkiem Komisji IPR, czy też może to by osoba nie będąca w składzie Komisji. Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w Komisji...

Dodano: 2016-10-25 08:10:02
Dzień dobry  Zgodnie z par.6 ust.2 rozporządzenia ZFRON indywidulane programu rehabilitacji opracowywane są przez komisję rehabilitacyjną, którą powołuje pracodwaca, a wskład... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia