Artykuły i porady

Mało kar za nieprawidłowości przy udzielaniu ulg. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2020-02-27 07:02:00
W 2019 r. tylko trzech pracodawców dokonało wpłat z powodu naruszenia przepisów regulujących zasady przyznawania obniżeń w należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej

Zamknięcie roku w odniesieniu do PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2020-01-07 08:01:00
Koniec roku to czas raportów i sprawozdań, które pracodawcy zobowiązani są przekazywać instytucjom nadzorującym ich działalność. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest jedną z instytucji, które wymagają rocznych sprawozdań ze swojej działalności. W zależności od struktury zatrudnienia w zakładzie, pracodawca jest zobowiązany do dokonania określonych rozliczeń I złożenia dokumentów. czytaj więcej

Podwyżka dopłat do pensji pod znakiem zapytania. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2019-12-04 12:12:00
Mimo że do końca roku został niecały miesiąc, pracodawcy wciąż nie wiedzą, czy w 2020 r. dojdzie do odmrożenia wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. czytaj więcej

Pomoc indywidualna z ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-10-31 08:10:00
Zakład pracy chronionej to szczególne miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych. Obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego taki zakład jest utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Fundusz służy finansowaniu działań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. czytaj więcej

Jak uniknąć obowiązkowych wpłat na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-10-01 12:10:00
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, objęty jest obowiązkiem dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli pracodawca czytaj więcej

Firmy i związki chcą zmian w ustawie o rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2019-09-26 07:09:00
Rada Dialogu Społecznego (RDS) podjęła uchwałę, w której postuluje wprowadzenie czterech zmian w przepisach, które mają poprawić system wsparcia zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w tym m.in. podwyższenie dopłaty do pensji pracowników ze schorzeniami szczególnymi. czytaj więcej

PFRON z wyższym budżetem w 2020 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2019-09-23 07:09:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyda w przyszłym roku 6,3 mld zł na realizację swoich zadań. To o 800 mln zł więcej niż w 2019 r. czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    58
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia