POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to największy związek zrzeszający przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi swoją działalność od 30 listopada 1995 roku. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie około 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych. Organizacja ta prowadzi swoje biura w dziewięciu największych miastach Polski.
 
POPON podejmuje następujące działania:
  • legislacyjno - lobbingowe, forsując korzystne dla pracodawców zmiany w prawie;
  • informacyjne, kierowane do pracodawców, ułatwiające interpretacje przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych;
  • społeczne, których celem jest próba zmiany postaw pracodawców, jak i samych osób niepełnosprawnych.
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od momentu powstania, bierze aktywny udział w procesie budowania korzystnych rozwiązań prawnych zarówno dla pracodawców, jak i pracobiorców, które pozwalałyby na rozwijanie firm. W tym celu dąży do stworzenia przejrzystego i stabilnego systemu prawnego, który zachęcałby do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Podejmuje interwencje w organach centralnych i samorządach lokalnych oraz uzyskuje oficjalne stanowiska w kwestiach prawnych, budzących wątpliwości interpretacyjne. Eksperci POPON, występując w interesie pracodawców, zapraszani są do udziału w pracach komisji parlamentarnych. Biorą także udział w konsultacjach, dotyczących nowych rozwiązań prawnych. Wchodzą oni również w skład zespołów eksperckich powoływanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
POPON prowadzi również szeroką działalność informacyjno – szkoleniową, między innymi:
  • organizuje seminaria, szkolenia, poradnictwo prawne, poradnictwo dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania firm;
  • wydaje książki i czasopisma m.in. miesięczniki „Firma bez Barier” oraz „Sprawny Pracownik”;
  • prowadzi profesjonalne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych oraz rekrutację dla firm chcących zatrudniać tę grupę osób.
Ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz odpowiedzialnego podejścia do biznesu POPON propaguje poprzez Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Statuetka LODOŁAMACZA jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczną.
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia