Komunikaty

Uchylenie art. 15h – ważne zmiany w zakresie ważności orzeczeń covidowych

Dodano: 2023-04-18 07:04:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że Sejm w dniu 14 kwietnia 2023 r. odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu w całości ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że aktualnie ww. ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP. czytaj więcej

Propozycje poprawek w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2020-12-16 14:12:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jako największa i najstarsza organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w związku ze skierowaniem do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 828 i 828-A) pozytywnie odnosi się do rozwiązań zaproponowany czytaj więcej

Komunikat: Komisja Europejska przedłużyła ważność przepisów dotyczących pomocy publicznej - rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) oraz rozporządzenie de minimis -do 2023 r.

Dodano: 2020-07-07 07:07:00
W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska po konsultacji z państwami członkowskimi postanowiła dokonać zmian w istniejących przepisach w celu złagodzenia kryzysu ekonomicznego. czytaj więcej

Bardzo Ważne Stanowisko BON w sprawie łączenia SOD i pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Dodano: 2020-04-24 14:04:00
Szanowni Państwo, Zamieszczamy bardzo ważną odpowiedz z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pytanie POPON o charakter środków, które mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g) i od starostów (art. 15 zzb) oraz o możliwość ich łączenia z dofinansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. BON zwraca również uwagę na sposób uwzględniania ww. wsparcia we wnioskach o SOD, co ma czytaj więcej

Propozycje rozwiązań dla pracodawców osób niepełnosprawnych w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego

Dodano: 2020-03-18 07:03:00
POPON przedstawia postulaty pracodawców osób niepełnosprawnych w związku z sytuacją gospodarczą związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2. czytaj więcej

Masz problemy z PFRON? Zgłoś się do nas!

Dodano: 2019-09-19 10:09:00
Wobec wielu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne. Dotyczą one wielu aspektów, w szczególności żądanie zwrotu wypłaconych dofinansowań czy refundacji lub odmowy wypłaty dofinansowań. W konflikcie z PFRON, gąszczu przepisów i meandrach postępowania administracyjnego bardzo łatwo stracić możliwości skutecznej obrony swoich racji. czytaj więcej

BON: Opublikowano rozporządzenie do art. 26g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2019-04-24 11:04:00
W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 723). czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia