Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Korzyści dla prowadzących zakłady pracy chronionej. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-11-30 08:11:00
Według informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w czerwcu 2017 r. funkcjonowały 1.052 zakłady pracy chronionej (ZPChr), które zatrudniały 169.206 pracowników, w tym 132.793 osoby z niepełnosprawnością. Czy ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest nadal atrakcyjna dla przedsiębiorców Odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednak oczywista. czytaj więcej

Status zakładu pracy chronionej można podtrzymać. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-05 08:01:00
Przedsiębiorca, który nie będzie przez jakiś okres osiągał wskaźników przesądzających o statusie zakładu pracy chronionej, nie musi go stracić. Jednak zwolnienie przez wojewodę z konieczności spełniania warunków może trwać maksymalnie sześć miesięcy. czytaj więcej

Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia w Wn-D poz. 39 i 41 – informacja z PFRON dla POPON

Dodano: 2016-10-05 11:10:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pytaniem dotyczącym zmian w zakresie ustalania stanu zatrudnienia w poz. 39 i 41 Wn-D – wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. czytaj więcej

Stanowisko BON – zmiana formy prawnej zakładu pracy chronionej i tzw. byłego ZPChr

Dodano: 2015-05-21 08:05:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), w zakresie zmiany formy prawnej zakładu pracy chronionej oraz tzw. byłego ZPChr. czytaj więcej

Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej: Nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 w sprawie wyłączeń blokowych – zmiany w zakresie pomocy na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

Dodano: 2014-09-26 10:09:00
W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1), dalej jako rozporządzenie nr 651/2014 r. Zawiera ono zmiany związane z wydatkowaniem pomocy publicznej przez przedsiębiorców m.in. w zakresie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników z niepełnosprawno czytaj więcej

Gazeta podatkowa: Opieka medyczna w ZPChr nad pracownikami niepełnosprawnymi. Artykuł POPON

Dodano: 2014-09-25 12:09:00
Jednym z obowiązków prowadzącego zakład pracy chronionej (ZPChr) jest zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zatrudnionym przez pracodawcę pracownikom niepełnosprawnym. Jednocześnie przepisy ustawy o rehabilitacji nie zawierają definicji doraźnej ani specjalistycznej opieki medycznej, co w praktyce rodzi problemy np. podczas kontroli urzędu wojewódzkiego w zakresie spełniania warunków uprawniających do legitymowania się statusem ZPChr. W p czytaj więcej

Czy w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na stanowisku pracownika administracyjnego możemy sfinansować z puli tzw. dużego ZFRON-u zakup pakietu MS Office....

Dodano: 2016-10-24 12:10:17
Zgodnie z  par.2.1.1 rozp. ZFRON z tzw. dużego ZFRON można sfinansować wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osoby... czytaj więcej

Osoba głuchoniema wystąpiła z wnioskiem o sfinansowanie w ramach IPR telewizora z telegazetą. Czy sfinansowanie takiego zakupu w ramach IPR jest możliwe ? Proszę o pomoc w uzasadnieniu!...

Dodano: 2016-10-19 11:10:36
Dzień dobry W ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca może sfinansować wszystkie wydatki, które zostały zaplanowane w programie i mają na celu zmniejszenie ograniczeń... czytaj więcej

Witam, pracownica zwróciła się z wnioskiem o pomoc bezzwrotna z ZFRON na sfinansowanie wypoczynku zdrowotnego nad morzem. Będzie to pobyt w pensjonacie agroturystycznym. Czy taki pobyt można...

Dodano: 2016-06-01 11:06:50
Szanowna Pani, W mojej opinii istnieje taka możliwość, jeżeli taki sposób wydatkowania środków nie jest sprzeczny z zakładowym regulaminem wykorzystania środków zakładowego... czytaj więcej

witam. ponawiam prośbę o szczegółową informację jak powinien zostać wyliczony wskaźnik do Wnd w pozycji 37, 38, 39, 40. Proszę o udzielenie informacji w sposób zrozumiały dla osoby...

Dodano: 2016-04-27 13:04:17
Poniżej przesyłam szczegółową informacje. W poz. 36 w dokumencie WN-D, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie... czytaj więcej

witam. proszę o szczegółową informację jak powinien zostać wyliczony wskaźnik do Wnd w pozycji 37, 38, 39, 40. Proszę o udzielenie informacji w sposób zrozumiały dla osoby...

Dodano: 2016-04-12 13:04:19
Poniżej przesyłam szczegółową informacje.  W poz. 36 w dokumencie WN-D, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie... czytaj więcej

Witam, zgodnie z ustawą o rehabilitacji... osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ mają prawo do rehabilitacji przez 60 min. Co w przypadku jeśli pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony na 0,55...

Dodano: 2016-03-14 11:03:21
W mojej opinii pracowniowi przysługuje 60 min bez względu na wymiar czasu pracy. Takie stanowisko wynika wprost z § 12 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia