Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Kto i w jakim zakresie kontroluje ZPCHr. Pisze w Gazecie Podatkowej ekspert POPON Mateusz Brząkowski

Dodano: 2014-02-27 09:02:00
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, który posiada status zakładu pracy chronionej (ZPChr) może być kontrolowany przez wskazane przepisami prawa instytucje na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrole te mają odrębny charakter i zawierają w tej materii dodatkowe uregulowania, o których pracodawcy prowadzący ZPChr powinni pamiętać. czytaj więcej

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla ZPCHR

Dodano: 2013-10-11 06:10:14
W związku z pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji art. 7 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844), który dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (ZPChr).  Pytanie:Zakład pracy chronionej (A) spełniający warunek wskazany w art. 28 ust. 1... czytaj więcej

Stanowisko BON w sprawie wyliczania wskaźnika zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej

Dodano: 2013-08-08 09:08:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnień, które dotyczą statusu zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym... czytaj więcej

Bardzo proszę o informacje, w jaki sposób należy policzyć stan zatrudniania za styczeń 2015 – co z osobami, którym został udzielony dodatkowy urlop macierzyński przed 2 stycznia...

Dodano: 2016-02-01 10:02:44
Wyłączenie osób pełnosprawnych wskazane zostało w art. 21 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych... czytaj więcej

Witam Spółka z .o.o. Zakład Pracy Chronionej zamierza sprzedać swoją własność , w której mieści się siedziba Spółki jednak do czasu wybudowania nowych pomieszczeń w jednej z...

Dodano: 2016-01-28 08:01:02
Dzień dobry, W mojej opinii bez wątpliwości pozostaje fakt, że Spółka powinna dysponować tytułem prawnym (być posiadaczem zależnym) do dysponowania nieruchomością. Samo przeniesienie... czytaj więcej

Firma osoby fizycznej, samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą posiada status Zpchr na czas nieokreślony. Czy przy kodeksowym przekształceniu się firmy osoby fizycznej na zasadzie...

Dodano: 2015-10-21 15:10:30
Zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) możliwa jest zmiana formy prawnej spółki (np. spółki jawnej na... czytaj więcej

Jesteśmy ZPCh pracującym w systemie zmianowym. Zgodnie z definicją ZPCh z ust. o rehabilitacji (…) winniśmy zapewniać „doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną (…)”. Zaś w...

Dodano: 2015-09-15 14:09:13
Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 RehZawU o status prowadzącego zakład pracy chronionej (ZPChr) może ubiegać się każdy pracodawca, który m.in. zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę... czytaj więcej

Jako pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej pobieraliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na niepełnosprawnego emeryta z lekkim stopniem. Czy oprócz...

Dodano: 2015-05-20 08:05:00
Stosownie do art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721),... czytaj więcej

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej prowadzimy działalność w bardzo wielu placówkach na terenie całego kraju. Jak możemy zapewnić opiekę   doraźną w miejscach pracy naszych...

Dodano: 2015-03-24 09:03:23
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia